Політика конфіденційності

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


 1. Визначення термінів

Користувач Сайту/Користувач – це фізична особа, персональні дані якої обробляються, яка користується ресурсом Сайту.

Компанія – ГО "ADOPT”.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Сайт – сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об’єднані як за змістом, так і за навігацією.

Третя особа – будь-яка особа, якій Компанія передає Персональні дані. 


2. Це повідомлення описує:

i. процес обробки Персональних даних;

ii. мету збирання Персональних даних;

iii. заходи щодо захисту та конфіденційності Персональних даних.


3. Користувач надає повну і безумовну згоду та погоджується з політикою Компанії, щодо умов обробки його Персональних даних.


4. Користувач Сайту, розміщуючи персональні дані про себе, добровільно надає Компанії, а також Третім особам, які мають доступ до цього Сайту та/або доступ до інформації Сайту, або надають будь-які послуги Компанії, свою безумовну згоду на обробку своїх Персональних даних (які містяться в його резюме, повідомленнях та/або іншій інформації, що зібрана та/або розміщується на Сайті).


5. Процес Обробки Персональних даних охоплює будь-які дії та/або сукупність дій, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням (реалізацією, передачею), видаленням Персональних даних Користувача з метою забезпечення роботи сервісів Сайту.


6. Обсяг Персональних даних Користувача, стосовно яких здійснюється обробка Персональних даних і які можуть бути включені в бази Персональних даних (в тому числі в базу персональних даних резюме), визначається як будь-яка інформація про Користувача (яка розміщена в його резюме та/або інших даних, зібраних та/або розміщених на Сайті), яка стане відома Компанії, а також будь-яким третім особам, які використовують Сайт.


7. Згода Користувача на обробку його Персональних даних не вимагає від Компанії додаткових повідомлень при передачі його персональних даних Третім особам відповідно до чинного законодавства України.


8. Беручи до уваги це повідомлення Користувач підтверджує, що йому зрозумілі його права, визначені чинним законодавством України, а також мету збору, зберігання й обробки його персональних даних. Користувач також дає згоду, що термін обробки його Персональних даних є безстроковим.


9. Метою збору, зберігання й обробки Персональних даних є надання Користувачу персоналізованих сервісів Сайту, що стосуються використання Сайту, надання послуг запропонованих Сайтом, обробку запитів Користувача, а також інші сервіси Сайту.


10. Власник Персональних даних має право знати про місце розміщення бази Персональних даних відповідно до чинного законодавства України.

 Відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.


11. Компанія застосовує належні адміністративні, технічні запобіжні заходи щодо захисту Персональних даних від випадкового чи не законного розповсюдження, не санкціонованого розголошення, зловживань та будь-яких інших незаконних дій щодо обробки Персональних даних, що знаходяться в розпорядженні Компанії.


12. Якщо ви бажаєте отримати доступ до ваших персональних даних, виправити, заблокувати або видалити свої Персональні дані, будь ласка, звертайтесь до:

ГО "ADOPT” за тел.: (067) 586 74 85Powered by Froala Editor